Op elke hosting waar php actief is kan op eenvoudige wijze achterhaald worden welke versies en modules er actief zijn.
Dit is mogelijk door de phpinfo functie te gebruiken door de volgende code in een .php bestand te plaatsen en deze via de browser aan te roepen:

<?php
phpinfo();
?>

Dit zal dan een pagina tonen die er als volgt uitziet:
http://spido.protagonist.nl/phpinfo.php

De versies worden regelmatig geupdate, belangrijke updates worden altijd per nieuwsbrief aangekondigd.