Het gebruik van mobiel internet en WiFi neemt continue toe, en daarmee het belang van een goede mobiele website.

Steeds meer mensen willen ook via hun smartphone alle sites kunnen bezoeken, en verwachten uiteraard dat dit net zo snel en gemakkelijk werkt als op een PC of Laptop. Om dit mogelijk te maken is een mobiele site praktisch onontbeerlijk.

Browsen via een smartphone is echter een heel andere ervaring dan eenvoudigweg internetten op een kleiner scherm. In welke opzichten verschild dit, en hoe kunt u hier het beste rekening mee houden? Hieronder volgen enkele van de belangrijkste aandachtspunten voor het ontwerp van een succesvolle mobiele site.

Beperk de content

Een groot scherm kan veel informatie tonen en met een goed ontwerp toch overzichtelijk blijven.

Omdat de ruimte in het scherm van een smartphone hiervoor te beperkt is zou alleen de belangrijkste content getoond moeten worden. Anders loopt u het risico gebruikers met te veel opties en daarmee een onwerkbare en onoverzichtelijke site op te zadelen.

Welke content is essentieel op de website en welke functies moeten in ieder geval uitgevoerd kunnen worden? Zijn er bepaalde onderdelen die voor mobiele gebruikers in het bijzonder van belang zijn?

Als dit een klein aantal onderdelen betreft zou de content van de mobiele site hiertoe beperkt moeten worden. Als het aantal relatief groot is, zou een deel hiervan verborgen kunnen worden in verschillende lagen van content, die alleen getoond worden als gebruikers hierom specifiek om vragen, via bijvoorbeeld dropdowns. De belangrijkste content, welke door de meeste gebruikers gezocht zal worden kan het beste bovenin geplaatst worden, waarbij content verder onderin van mindere prioriteit is. Deze overwegingen helpen om een mobiele site zowel overzichtelijk als efficiënt te maken.

Houdt rekening met uw doelgroep

De site van een poppodium trekt gebruikers met heel ander doel aan dan een site die bedoeld is voor het doorgeven van noodsituaties aan hulpdiensten. Niet alleen het doel van gebruikers is zeer verschillend, maar ook hun gemiddelde gemoedstoestand bij het gebruik, de omgeving waarin zij zich bevinden en mogelijk ook hun ervaringsniveau in het gebruik van website- en smartphone interfaces.

Een kort onderzoek naar de doelgroep van uw bedrijf of organisatie en de functies waarvoor de mobiele site bedoeld is kan al veel inzicht verschaffen in hun gemeenschappelijke eigenschappen en benodigdheden. Aan de hand hiervan kan bijvoorbeeld een afweging gemaakt worden tussen verschillende aspecten zoals design vs eenvoud en een uitgebreid scala van opties  vs focus op een enkele functie.

Sommige aspecten, zoals snelheid en overzicht zijn voor elke website van belang, maar elke individuele website heeft andere gebruikersgroepen en bijbehorende unieke balans van noodzakelijke aspecten en benodigdheden.

Optimaliseer de snelheid

Hoewel gebruikers over het algemeen bereid zijn om langer te wachten op mobiele websites, zal een groot gedeelte toch afhaken als het laden of gebruik teveel tijd in beslag neemt. Er zijn vele manieren om sites sneller te laten werken, van het gebruik van zo klein mogelijke afbeeldingen en weglaten van functies die veel resources vragen tot het optimaliseren van de code. Zo kunnen jQuery scripts het beste via de servers van Google aangeroepen worden, en het beperken van content per pagina versneld de laadtijd per klik.

Aangezien het optimaliseren van code ook de positie van uw website in Google verbeterd, is dit een van de diensten die onder ons SEO product valt. Meer informatie over SEO en verwante diensten zou u op onze website terug kunnen vinden op:

http://www.protagonist.nl/seo/

Vele Typen Smartphones

Op dezelfde manier dat verschillende gebruikerssystemen en internetbrowsers gebruikt worden om websites te bezoeken, zijn er vele verschillende typen smartphones met vaak elk hun eigen browser.

Niet alleen bestaan er verschillende standaard resoluties waarin de content van de website helder en overzichtelijk getoond moet worden, er zijn ook beperkingen per type waarmee rekening gehouden zou moeten worden. Zo kunnen Iphones geen Flash content tonen, wat dit direct ongeschikt maakt voor een mobiele website door de grote groep Iphone gebruikers.

Ook zou bijvoorbeeld voorkomen moeten worden dat bij het invullen van formulieren content wegvalt die ondertussen noodzakelijk is, zoals de titel van het in te vullen veld. Wanneer dergelijke problemen zich voordoen verschilt uiteraard ook per type en resolutie of schermgrootte.

Idealiter zouden gebruikerstests met de meest gebruikte typen smartphones uitgevoerd moeten worden, zoals iOS, Android, Symbian en Windows Phone. Dit zou ook regelmatig herhaald moeten worden na de lancering van de website, aangezien er regelmatig nieuwe typen smartphones op de markt komen met bijvoorbeeld nieuwe resoluties,  mogelijkheden en/of beperkingen. Het aanpassen van de website op de continue veranderende technische vereisten van de systemen van de bezoekers is onontkoombaar.