Wijvoorsca6 richt zich op het inzamelen van gelden ten behoeve van onderzoek naar medicijnen voor de ongeneeslijke hersenziekte SCA6. SCA6 is een hersenziekte die zorgt dat de kleine hersenen verschrompelen. Doordat de fijne motoriek aangetast wordt, kunnen slachtoffers na een aantal jaren niet meer lopen, niet meer verstaanbaar praten, niet meer schrijven of een huishouden runnen.

Dit jaar is wijvoorsca6 begonnen met een collecte in Heerhugowaard. De collectevergunning voor het nieuwe jaar is inmiddels ingewilligd en ook in andere steden zullen collectes plaatsvinden. Op 12 december a.s. vindt in Tolbert, Groningen het eerste benefietconcert plaats. Daarnaast is wijvoorsca6 twee maal op de radio geweest en heeft ze eenmaal op de voorkant gestaan van het Heerhugowaards Nieuwsblad.

Omdat SCA6 autosomaal dominant is, heeft elk kind van een slachtoffer met SCA6 50% kans dat hij/zij het ook heeft. Indien een kind het heeft, heeft zijn/haar kind(eren) ook weer 50% kans. En dáárom moeten er medicijnen komen…. Voor informatie of donaties, kijk op www.wijvoorsca6.nl/