Protagonist is trots op haar diversiteit in klanten en de websites die op de servers geplaatst worden. Elke week richt Protagonist haar schijnwerpers op een van haar 20.000 klanten, en geeft deze een plek in de spotlight. Deze week stellen wij u graag voor aan Het Utrecht Science Park.

Het Utrecht Science Park (USP) gevestigd in De Uithof is een plek waar onderwijs, onderzoek en kennisintensieve bedrijven elkaar, door hun onderlinge nabijheid, versterken. Het Utrecht Science Park creëert een klimaat waarin kennisuitwisseling, kennisvalorisatie en een hoogwaardige lokale economie tot bloei kunnen komen.Het Utrecht Science Park wil uitgroeien tot het kloppende hart van een regionaal netwerk van hoogwaardige vestigingslocaties en projecten gericht op kennisintensieve bedrijven in de provincie Utrecht. Het netwerk en het Science Park trekken innovatieve bedrijven aan en vormen een bakermat voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid.

‘Dit project Utrecht Science Park is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie’

www.utrechtsciencepark.nl/