Veel browsers hebben de mogelijk om de bron van internetpagina weer te geven.
Hierin is de code van de website te bekijken, zoals bijvoorbeeld html of
javascript. Dit kan van pas komen als u een website wil
programmeren en een fout in code wil opsporen, of als u zich afvraagt
van welke programmeertaal een website gebruik maakt voor bepaalde
onderdelen.
In Internet Explorer is de broncode weer te geven via Beeld > Bron, in
FireFox onder Beeld > PaginaBron, en in Google Chrome onder Extra >
Bron Weergeven.

Tevens zijn er browser addons beschikbaar die de broncode gebruiken en
extra functies bieden zoals Firebug voor Firefox. Hiermee kan niet
alleen de code bekeken worden, maar ook welke code verantwoordelijk is
voor welk gedeelte van de webpagina, wat de constructie van pagina’s
inzichtelijker maakt.