Protagonist is trots op haar diversiteit in klanten en de websites die op de servers geplaatst worden. Elke week richt Protagonist haar schijnwerpers op een van haar 20.000 klanten, en geeft deze een plek in de spotlight. Deze week stellen wij u graag voor aan Erepeloton Waalsdorp.

Het Erepeloton Waalsdorp organiseert al sedert 1946 de Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Het monument bestond het eerste jaar uit 4 houten kruisen, gemaakt van de op de Waalsdorpervlakte teruggevonden palen, die gebruikt werden om de verzetsstrijders die niet meer op eigen kracht konden staan, overeind te houden, zodat ze gefusilleerd konden worden door de bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Een monument dus dat  rechtstreeks herinnert aan wat zich op de Waalsdorpervlakte heeft afgespeeld! Omdat de kruisen door de weersinvloeden aan slijtage onderhevig waren, zijn deze in 1980 vervangen door replica’s. De originele kruisen hangen in het verzetsmuseum te Leeuwarden.

Het initiatief tot deze herdenking kwam van oud-verzetsstrijders, die een sterke behoefte voelden hun omgebrachte makkers op eer- en respectvolle wijze blijvend te gedenken. Naast een vlaggenmast, zijn in de loop der jaren aan het monument wat zaken toegevoegd: een betonnen rand met de tekst ‘1940 – 1945’, een steen met de tekst ‘hier brachten vele landgenoten het offer van hun leven voor uw vrijheid; betreed deze plaats met gepaste eerbied’ en de voor deze herdenking zo karakteristieke Bourdonklok.

Deze oud-verzetsstrijders, die jaar na jaar voor de organisatie van deze herdenking tekenden, vormden een hechte vriendenband. Begin jaren ’60 kwamen zij tot het besef dat er in hun opvolging voorzien moest worden, zodat de organisatie van de herdenking ook in de toekomst gewaarborgd zou zijn. Besloten werd de vriendengroep het officiële karakter van een Vereniging te geven en zo gebeurde het dat op donderdag 26 april 1962 de Vereniging Erepeloton Waalsdorp het licht zag. Afgelopen donderdag 26 april 2012, was dat precies 50 jaar geleden!
Vandaag de dag zijn nog altijd nabestaanden van de oprichters lid van deze Vereniging, net als nabestaanden van op de Waalsdorpervlakte gefusilleerde verzetsstrijders, aangevuld met gelijkgestemde medemensen, die zich gezamenlijk graag en vol overtuiging inzetten voor de herdenking op 4 mei.

Inhoudelijk is de herdenking overigens nimmer veranderd. Nog altijd bestaat de herdenking uit een stille tocht en neemt iedere deelnemer mee op persoonlijke titel. Geen protocollen, geen volgorde in het leggen van kransen of bloemen. Bij deze herdenking zijn alleen de slachtoffers belangrijk. Hun stem wordt symbolisch vertolkt door het geluid van de sonore, maar warme klanken van de Bourdonklok.
Op de website www.waalsdorpervlakte.nl is zeer uiteenlopende informatie te vinden: over de herdenking zelf, over de organiserende vereniging, maar uiteraard ook over de slachtoffers die op deze plek hun leven gaven voor onze vrijheid.

IEDEREEN met het hart op de juiste plaats, is welkom om aan te sluiten aan de stoet en deel te nemen aan de herdenking.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de organisatie van de herdenking is inhoudelijk wel iets veranderd, alhoewel van oudsher zonder subsidies wordt gewerkt. Met zeer veel genoegen kan ook gemeld worden dat ook vandaag de dag de organisatie nog altijd in handen is van een hechte vriendengroep, inmiddels al 50 jaar werkend onder de naam Vereniging Erepeloton Waalsdorp!