Protagonist is trots op haar diversiteit in klanten en de websites die op de servers geplaatst worden. Elke week richt Protagonist haar schijnwerpers op een van haar 20.000 klanten, en geeft deze een plek in de spotlight.  Deze week stellen wij u graag voor aan Change4Africa Foundation.

Change4Africa Foundation ziet verandering in ontwikkelingslanden als een proces van schering en inslag

Change4Africa Foundation is een Nederlandse Stichting, een NGO voor ontwikkelingssamenwerking sinds Mei 2007, die door de inzet van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) verandering en ontwikkeling in Afrika teweeg brengt. Zij werkt samen met de NGO’s in Ghana, die de uitvoering van de samen ontwikkelde programma’s voor haar rekening nemen in Ghana.

Change4Africa heeft als motto ‘verandering door schering en inslag’. Het weefproces als metafoor voor verandering: ‘… Respect voor de Afrikaanse cultuur en voor het eigen beleid van Afrikaanse landen m.b.t. hun socio-economische ontwikkeling, de schering, is een voorwaarde voor partnerschap in ontwikkelingssamenwerking, met het ultieme doel verbetering van levensomstandigheden voor iedereen. De inslag, zoals het integreren van ICT in onderwijs en het stimuleren van ondernemerschap is de verandering die Change4Africa teweeg wil brengen. …’

De programma’s in onderwijs en het creëren van banen zijn ontwikkeld door Change4Africa in samenwerking haar Ghanese partners. Die laatste zijn overheidsinstellingen, NGO’s en individuele experts. Zo’n aanpak, die gericht is op duurzaamheid, kost veel tijd, moeite en geld. Daar zijn fondsen voor nodig. Change4Africa is afhankelijk van donaties, giften of sponsoring. Kijk op de website www.change4africa.com voor meer informatie. Deze website, de front-office van Change4Africa, is gebouwd in Topshare. Dit gereedschap is door Topshare International gedoneerd aan Change4Africa. De back-office herbergt een communicatie en kennisomgeving die door Change4Africa wordt gebruikt voor kennisuitwisseling, kennisproductie en opslag van informatie. Tevens wordt dit digitale kennis- en
communicatie gereedschap ingezet in de verschillende programma’s.

Change4Africa Foundation is geregistreerd in Nederland bij KVK van Rotterdam als een Stichting onder no 39086259.

Change4Africa Foundation is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ door de Belastingdienst.

Bank relatie: ABN AMRO Bank Veenendaal, Nederland met rekening nummer 60.99.99.508