Afgelopen woensdag, 12 december jl., heeft het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp uit handen van Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag de door H.M. Koningin Beatrix toegekende Koninklijke Erepenning ontvangen. De onderscheiding bestaat uit een mooie penning en een oorkonde.

Bij de uitreiking waren, naast de bestuursleden en de ereleden, een aantal leden aanwezig.
Bij monde van de particulier secretaris van de Koningin is ons verteld, dat het Hare Majesteit zelf was die ons heeft uitgenodigd de Erepenning aan te vragen. Deze wetenschap maakt alles nóg meer bijzonder en waardevol voor onze Vereniging.

Alsof dit alles nog niet genoeg eer was, heeft Burgemeester Van Aartsen zeer spontaan positief gereageerd op onze uitnodiging onze beschermheer te worden. Hij heeft zelfs al toegezegd de herdenking op de Waalsdorpervlakte te zullen bijwonen aankomende 4 mei (uiteraard in goed overleg met de gemeente Wassenaar!).

De vereniging Erepeloton Waalsdorp kan terugzien op een wel héél bijzonder jubileumjaar: maar liefst 4 (oud)bestuursleden werden benoemd in de Orde van Oranje Nassau, de vereniging ontving de Koninklijke Erepenning en weet zich sinds kort beschermd door de burgemeester van Den Haag. Al met al een jubileumjaar waar je als bestuur alleen maar van kunt dromen!!

Nogal overdonderd door al deze eerbetuigingen, danken wij al onze relaties, die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de organisatie van de Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte! Van onze kant kunnen wij vanuit de grond van ons hart melden, dat wij ons zullen blijven inzetten voor een jaarlijkse respectvolle herdenking!