Protagonist is trots op haar diversiteit in klanten en de websites die op de servers geplaatst worden. Elke week richt Protagonist haar schijnwerpers op een van haar 20.000 klanten, en geeft deze een plek in de spotlight.  Deze week stellen wij u graag voor aan De Nederlandse Tuinenstichting.5273628918_25d3f340bb_b

De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, streeft naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit en geeft adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over planontwikkeling, herstel, beheer en aanpassingen.

Met hun financiële bijdrage ondersteunen onze donateurs de doelstelling van de Tuinenstichting: het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De NTs organiseert voor donateurs cursussen, excursies en inleidingen over aspecten van de tuinkunst, tuincultuur en tuin- en landschapsarchitectuur.
Donateurs ontvangen vier keer per jaar het Tuinjournaal en in maart de Open Tuinen Gids met een tuinpas waarmee de bijna 300 geselecteerde NTs-tuinen op de aangegeven data gratis te bezoeken zijn.

Meer informatie over de Nederlandse Tuinenstichting en haar activiteiten?
Bezoek de website: www.tuinenstichting.nl;
(t) volg de Tuinenstichting op Twitter, of ‘like’ de
(f) Tuinenstichtingpagina op Facebook.

De jaarlijkse donatie voor particulieren bedraagt minimaal € 47,-. (buitenland: € 50,-). Een vijfjaarslidmaatschap kost € 188, dus 1 jaar gratis (buitenland € 200,-). 1 jaar junior/student t/m 27 jaar betaalt € 30,- (kopie van legitimatie meesturen).

Het donateurschap geldt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij de donateur opzegt vóór 1 november van het lopende jaar. Daarnaast kent de NTs geschenk- en bedrijfsdonateurschappen. Bij het bureau is informatie te verkrijgen over het doen van schenkingen en legaten.