Ook in 2012 heeft Protagonist CO²-uitstoot gecompenseerd ten behoeve van haar klimaatneutraal-actie. Onze campagne heeft wederom zijn vruchten afgeworpen, waarbij wij voor 24 ton CO² hebben gecompenseerd.

CO2-neutrale hosting van Protagonist

In onze klimaatneutraal-actie kunnen deelnemende klanten van Protagonist een banner op hun website plaatsen. Voor elke 100 impressies van zo’n banner op uw website, laten wij een jaar lang een boom groeien. Dit doen wij door te investeren in projecten die de uitstoot van CO² doen compenseren, uitgevoerd door de Climate Neutral Group (CNG, climateneutralgroup.com).

Ook u kunt bijdragen aan een beter milieu, door de banner op uw website te plaatsen. U vindt de HTML-code om de banner op uw website te plaatsen in uw persoonlijk control panel op www.protagonist.nl, onder de Klimaatneutraal-tab.