De uitgebreide antispam dienst Spam Experts wordt bij de uitlevering van alle domeinen geactiveerd.
Met ingang van deze week is deze filter ook voor al onze klanten in te zien en per domein te beheren.

Dit onderdeel is direct na het inloggen op uw control panel via Beheer zichtbaar in het menu als Spam Control.

Hier kunt u automatisch doorschakelen naar het domein, waar u vervolgens onder andere:

– e-mail adressen en IPs van afzenders whitelisten of blacklisten
– als spam geblokkeerde e-mails alsnog terugvinden
– een log van de inkomende e-mail inzien
– spam die toch door de filter doorgelaten wordt markeren als spam
– bepaalde bestandstypen altijd blokkeren

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van dit onderdeel van uw control panel contact op met onze technische Support via support@protagonist.nl of 088-333 4444 (optie 2)