Eerste keer een VPS schijf vergroten

Eerste keer een VPS schijf vergroten

Knowledge Base » VPS » Eerste keer een VPS schijf vergroten

Deze handleiding is voor wanneer je een VPS schijf voor het eerst wilt vergroten.

Heb je een VPS schijf al eerder vergroot? Bekijk hier de handleiding: Een VPS schijf opnieuw vergroten.

Open partitie beheer met het volgende commando:

# fdisk /dev/vda

Je kunt een weergave tonen van de gebruikte partitie met de opdracht: p.

Voorbeeld:

Disk /dev/vda: 42.9 GB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000c9190

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/vda1  *    2048   2099199   1048576  83 Linux
/dev/vda2     2099200  20971519   9436160  8e Linux LVM
/dev/vda3    20971520  52428799  15728640  83 Linux

Vervolgens kun je een nieuwe partitie aanmaken met de opdracht: n.

Voorbeeld:

Partition type:
 p  primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
 e  extended

De optie die wij hier gebruiken is de primary partitie, dus: p.

Voorbeeld:

Selected partition 4
First sector (52428800-83886079, default 52428800):
Using default value 52428800
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (52428800-83886079, default 83886079):
Using default value 83886079
Partition 4 of type Linux and of size 15 GiB is set

Nu wij de partitie succesvol hebben aangemaakt, moeten wij de nieuwe partitie schrijven. Hiervoor gebruiken wij de opdracht: w.

Voorbeeld:

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

Met ctrl+c / cmd+. kun je de partitie beheer sluiten.

Vervolgens gaan wij de disk verhogen, hiervoor zoeken wij eerst de disk op.

# partprobe

Vervolgens maken we een fysieke volume aan in de Logical Volume Manager.

# pvcreate /dev/vda4

Resultaat:

Physical volume "/dev/vda4" successfully created.

Vervolgens vergroten wij het nieuwe volume die wij zojuist hebben aangemaakt.

# vgextend centos /dev/vda4

Resultaat:

Volume group "centos" successfully extended

Daarna verhogen wij het file system met 15 GB, de hoogte van de capaciteit kun je zelf bepalen aan de hand van de vrijgestelde ruimte.

# lvextend --size +15G /dev/centos/root

Resultaat:

Size of logical volume centos/root changed from <22.99 GiB (5885 extents) to <37.99 GiB (9725 extents).
 Logical volume centos/root successfully resized.

Nu alles ingesteld is, gaan wij de volume disk verhogen.

# xfs_growfs /dev/centos/root

Resultaat:

meta-data=/dev/mapper/centos-root isize=512  agcount=12, agsize=524032 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
data   =            bsize=4096  blocks=6026240, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 6026240 to 9958400

Als wij nu de harde schijf bekijken, dan zou het verhoogd moeten zijn met 15 GB. Dit kunnen we controleren met:

# df -h

Zoeken

Hulp nodig?

Komt u er niet helemaal uit? U kunt ons bereiken op 088 333 4444 en support@protagonist.nl.