Geplande taken

Geplande taken

Knowledge Base » Website » Geplande taken

Op alle Protagonist servers draait een programma dat commando’s kan uitvoeren op door de gebruiker vastgestelde tijden. Dit noemt men geplande taken.

Via geplande takenis het bijvoorbeeld mogelijk om iedere nacht een reservekopie te laten maken, elk uur een PHP script uit te voeren of elke maandag een mailing te versturen. Het instellen van een geplande taak kan via het Protagonist Control panel.

U dient hiervoor allereerst in te loggen op uw Control panel op onze homepage: http://www.protagonist.nl.

Wanneer u op onze site bent, klikt u bovenaan op de ‘Inloggen’ link.
Vul vervolgens aan de linkerkant van het scherm de gegevens voor uw Control panel in.

Wanneer u bent aangekomen op uw Control panel klikt u op de link ‘Domeinnamen beheren’.

Vervolgens gaat u naar de domeinnaam waarvoor u geplande taken wilt instellen en klikt u op ‘Beheer’. U wordt dan doorgestuurd naar de Plesk omgeving, waar u uw website kunt beheren.

Wanneer u bent aangekomen op het PLESK Parallels Panel ziet u daar alle instellingen van uw domein staan die u kunt bijwerken.

In het menu aan de rechterkant ziet u ‘Ingeroosterde taken’. Hier dient u op te klikken.

In het volgende scherm klikt u op ‘Nieuwe taak toevoegen’.

Daarna kunt u de taak gaan invoeren.

Eerst moet u het juiste type taak selecteren, afhankelijk van uw doelstelling:

  • Opdracht. Geef het volledige zoekpad op naar het uitvoerbare bestand dat moet worden ingeroosterd. Dit kan een binary-bestand zijn, een shell-script of een batch-bestand.
  • Een URL ophalen. Geef alleen de URL op; het is niet nodig om een zoals “curl” of “wget” opdracht op te geven.
  • Een PHP-script uitvoeren. Geef het zoekpad op naar het script, relatief ten opzichte van de map van uw virtuele host. U kunt klikken op het pictogram image-74476.png om het scriptbestand snel te vinden.

Selecteer vervolgens hoe vaak de taak moet worden uitgevoerd en geef de gewenste datum en tijd op.

Deze bovenstaande taak is ingesteld om de iedere dag om 00:00 uitgevoerd te worden.

Let op: Als u de taak elke minuut laat draaien zorgt dat voor een zware belasting voor de server. Hoe minder u de taak aanroept, hoe minder belasting voor de server.

Het gebruik van taken is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid.
Mocht het gebruik van taken op uw account de server overbelasten, dan zullen wij genoodzaakt zijn de taak uit te schakelen of bij herhaling uw domein op te schorten.