Uw logbestanden beheren

Uw logbestanden beheren

Knowledge Base » Website » Uw logbestanden beheren

Op uw webruimte worden logbestanden bijgehouden over de activiteiten op uw site.
Deze nemen natuurlijk wel ruimte in en daarom kunt u zelf uw logbestanden verwijderen, om zo ruimte te besparen.

U kunt inloggen in uw control panel op onze homepage http://www.protagonist.nl onder login.
Klik de knop login aan en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

 

Als het inloggen geslaagd is komt u op het hoofdscherm van uw control panel.

Op uw hosting te benaderen kiest u hier voor Domeinen.
Een overzicht van uw domeinen word hierna onderin getoond.
Vanuit dit scherm zijn de instellingen van individuele domeinen te beheren
door de groene knop onder Beheer te kiezen.

 

Hierna word het Plesk panel in een nieuw browserscherm geopend.

Hier ziet u een overzicht van de logbestanden.

 

Hier kunt u de oude logbestanden verwijderen, zodat deze geen ruimte meer innemen.
Dit doet u door een vinkje te zetten in de kolom voor het te verwijderen logbestand.
U kunt niet alle logbestanden verwijderen, omdat een paar logbestanden op dat moment in gebruik zijn,
zoals u kunt zien aan de ‘Datum van wijziging’, het vinkje kan dan niet gezet worden.
Als u geen vinkjes kunt zetten betekent dat, dat u óf geen te verwijderen logbestand meer heeft,
óf dat logbeheer voor uw account niet actief is. In het laatste geval kunt u bovenin de Log Manager
pagina ook niet naar ‘Logopschoning’. Neem in dit geval contact op met Protagonist via
support@protagonist.nl of 088-333 4444 (Optie 2 voor Technische Support).

U kunt ook uw logbestanden automatisch laten verwijderen.
Dit kunt u instellen via de knop ‘Logopschoning’. De logbestanden kunnen per aantal
of per dag verwijderd worden.