Zelf een Redirect instellen

Zelf een Redirect instellen

Knowledge Base » Website » Zelf een Redirect instellen

Het komt geregeld voor dat klanten een domeinnaam hebben en deze door willen laten verwijzen naar een andere locatie op het internet. Dit noemt men ook wel een ‘redirect’.

Een redirect kan op diverse manieren aangemaakt worden:

– Door het domein als redirect aan te maken op de server
– Door middel van een index-file redirect
– Door een zogeheten  .htaccess redirect
– Door middel van een DNS-redirect (CNAME)

Wanneer een domein via een serverinstelling  moet doorverwijzen is dit iets dat wij als Protagonist  voor u dienen in te stellen.

Een redirect via een index-file of DNS-record vereist nèt wat meer ICT-kennis, maar een .htaccess-redirect is iets dat snel en simpel door eenieder kan worden aangemaakt.

Website redirect via .htaccess

In de bestanden van uw website staat negen van de tien keer een zogeheten ‘.htaccess-bestand’.

Dit bestand staat over het algemeen in de folder ‘/ httpdocs ’, maar kan in meerdere folders worden aangemaakt. Als u dit bestand opent kunt u hier de nodige tekst aantreffen, maar het bestand kan ook nagenoeg leeg zijn.
Dit maakt voor uw handeling echter niets uit, u kunt nu namelijk direct van start om via dit bestand uw redirect in te regelen!

Wanneer dit bestand niet aanwezig is in de .htacces-folder kunt u dit bestand zelf plaatsen door een tekstbestandje aan te maken en op te slaan als ‘.htaccess’.   Let u hierbij goed op de ‘.’ aan het begin van de bestandsnaam!

Om uw volledige domein te redirecten naar een andere locatie voert u bovenaan het bestand de volgende regel in. Als voorbeeld gebruiken wij het fictieve domein ‘uweindbestemming.nl’ als einddoel:

Redirect 301 / http://uweindbestemming.nl

-Het volledige domein, inclusief de eventueel onderliggende pagina’s die direct bezocht worden zullen dan doorverwijzen naar de bestemming die u heeft aangegeven-

Specifieke locatie redirecten met .htaccess

Om een specifieke locatie op uw domein te redirecten naar een andere locatie voert u bovenaan het bestand de volgende regel in. Als voorbeeld gebruiken wij de locatie ‘http://uwstartpunt.nl/beginlocatie’.  Dit is de locatie die wij willen redirecten.

De redirect willen wij laten lopen richting http://uweindpunt.nl/eindlocatie.

Redirect 301 /beginlocatie http://uweindpunt.nl/eindlocatie

Zodra de bezoeker van uw site op de folder ‘/beginlocatie’ aankomt zal deze doorverwezen worden naar http://uweindpunt.nl/eindlocatie

Mocht u er aan de hand van deze handleiding nog steeds niet uitkomen, dan kunt u op de onderstaande link een .htacces-redirect laten genereren: http://www.rapidtables.com/web/tools/redirect-generator.htm

Geeft u hier uw startpunt en eindpunt in, en vergeet niet het redirect-type op ‘Apache .htaccess redirect’ in te stellen.

Zodra u op genereren heeft geklikt zult u het commando in beeld krijgen, welke u kunt kopiëren naar uw eigen .htacces bestand.