We hebben in ons dagelijkse leven steeds meer te maken met apparaten die zijn aangesloten op het internet en draadloos bediend kunnen worden, ook op afstand. Dit gebeurt allemaal via de cloud. Daarom is het belangrijk dat er veel cloudspecialisten opgeleid worden en snel aan de slag kunnen. Met Cloud Engineering wordt eraan gewerkt. Protagonist helpt hierin ook graag een handje.

Cloud Engineering

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Cloud Engineering richt zich op het versterken en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs, regionaal bedrijfsleven en gemeenten om de ICT-opleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven en de sector. Het doel is om MBO-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Protagonist is één van de samenwerkingspartners

Inmiddels zijn er meer dan 100 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Protagonist hoort er ook bij. Sabrine Chibiane, teamleider van Protagonist: ‘We vinden het belangrijk dat er meer studenten geïnteresseerd raken in de ICT. Dit doen wij door het aanbieden van stageplekken met ervaren begeleiders en geven hierin de ruimte om zelf iets te creëren.’

Go for the cloud

Cloud Enginering is een initiatief van Techniek College Rotterdam, een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine. Protagonist heeft goede banden met het college en heeft meerdere stagiaires opgeleid tot zelfstandig medewerker. Sabrine was uitgenodigd voor een ontbijt. Tijdens het ontbijt werden er ideeën uitgewisseld en het programma van volgend jaar bekend gemaakt. ‘Het onderwijs blijft zich vernieuwen en sluit steeds beter aan op de arbeidsmarkt’, aldus Sabrine Chibiane. ‘Het fonds laat zien dat de samenwerking tussen scholen en bedrijven tot resultaten leidt. Tot nu toe zijn we zeer tevreden over de samenwerking tussen Protagonist en het Regionaal Investeringsfonds.’